1

Vui lòng chọn một sản phẩm

{{option.tin_tieude}}
{{option.tin_tieude}}

2

Chọn layout

Layout {{layout.layout_id}}

3

Chọn thiết kế mẫu

Vector

Quý khách có thể tiếp tục gửi thêm file.

Logo của khách sẽ không được chỉnh sửa, vui lòng đính kèm Logo theo định dạng AI
Tên Size Tình trạng Công cụ
{{ item.name }} Đã có trên đơn hàng
{{ item.file.name }} {{ item.file.size/1024/1024|number:2 }} MB Thành công Hủy bỏ Lỗi