Khi in biểu mẫu cho cửa hàng mỹ phẩm cần lưu ý những gì?