Những điều cần lưu ý khi thiết kế tờ rơi cho cửa hàng điện thoại, điện tử