In biểu mẫu cho shop thời trang cần lưu ý những gì?