Thiết kế catalogue giá bao nhiêu? Thiết kế catalogue có đắt không?