In theo thiết kế thỏa thuận giữa 2 bên có nghĩa rằng Thế Giới In Ấn chỉ thực hiện các hành động thiết kế và in ấn khi có sự đồng ý và xác nhận sau khi trao đổi, thỏa thuận với khách hàng. 

Đối với các file thiết kế do khách hàng cung cấp, chúng tôi có nghĩa vụ in chính xác nội dung mà khách hàng đã cung cấp. Đối với trường hợp định dạng file, kích thước, chất lượng file chưa đạt yêu cầu, đội ngũ tư vấn sẽ hỗ trợ, tìm giải pháp, giúp khách hàng có được ấn phẩm chất lượng. Chỉ khi khách hàng đồng ý và xác nhận file, đơn hàng mới được tiến hành cho in.

Đối với khách hàng chưa có file thiết kế, chúng tôi sẽ nhờ quý khách hàng bổ sung hoặc trao đổi với khách về việc sử dụng dịch vụ thiết kế của Thế Giới In Ấn. Gói thiết kế theo yêu cầu, tương tự, sẽ được chỉnh sửa đến khi khách hàng hài lòng và xác nhận cho in.

Thế Giới In Ấn có trách nhiệm làm đúng theo những thông tin khách hàng đã xác nhận và theo thỏa thuận giữa 2 bên.

Thế Giới In Ấn, luôn mong muốn mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng!