( Hình ấn phẩm thật tế )

Trong đóng số nhảy, các số sẽ được đóng liên tiếp hay một số lặp lại 1 hay nhiều lần, các chữ số đều nhau, cùng font.

Đóng số nhảy tiết kiệm thời gian hơn ghi số bằng tay. Các số đóng trên ấn phẩm có màu mực rõ ràng, chữ số chuẩn, số theo đúng thứ tự.
Có thể đóng lên đến 8 chữ số.

(Xin vui lòng ghi rõ nguồn gốc khi sao chép từ website này)