Danh sách tải lên ({{ uploader.queue.length }} file)

File đã được gửi thành công đến TGIA, quý khách có thể tiếp tục gửi thêm file hoặc click vào HOÀN TẤT để chuyển sang bước tiếp theo.

Tên Size Progress Tình trạng Công cụ
{{ item.file.name }} {{ item.file.size/1024/1024|number:2 }} MB
Thành công Hủy bỏ Lỗi
Thêm File

Quý khách lưu ý:

   - TGIA không giới hạn số lượng file và dung lượng file khi quý khách gửi lên.
   - Các file được phép tải lên: ai, cdr, psd, jpg, tiff, pdf, eps, png, doc, docx, xls, xlsx, ptt, pttx
   - File của quý khách tải lên sẽ được lưu trữ trong 2 năm.