Thẻ nhựa - Plastic Cards

Sản phẩm phổ thông

Thẻ nhựa phổ thông

Plastic Cards - Đáp ứng mọi số lượng
Chỉ từ 7.000 đ / Thẻ

Đặt hàng Thiết kế

Thẻ nhựa trong

Trong suốt độc đáo - Nhìn thấy mặt sau
Chỉ từ 9.000đ /Thẻ

Đặt hàng Thiết kế

Thẻ nhựa cao cấp

Dập chữ nổi, thẻ từ, ép kim sang trọng
Chỉ từ 7.600đ /Thẻ

Đặt hàng Thiết kế

Sản phẩm sáng tạo

Thẻ nhân viên

ID card - Đáp ứng mọi số lượng
Chỉ từ 17.000đ /Thẻ

Đặt hàng Thiết kế

Thẻ nhựa ánh nhủ

Bề mặt ánh nhủ sang trọng
Chỉ từ 9.000đ /Thẻ

Đặt hàng Thiết kế

Thẻ ưu đãi

PVC dày - độ bền tuyệt đối
Chỉ từ 7.000 đ / Thẻ

Đặt hàng Thiết kế

Thẻ bảo hành

PVC dày - độ bền tuyệt đối
Chỉ từ 7.000 đ / Thẻ

Đặt hàng Thiết kế

Thẻ thành viên VIP Card

PVC dày - sang trọng đẳng cấp
Chỉ từ 7.000 đ / Thẻ

Đặt hàng Thiết kế

Thẻ nhựa treo/ Thẻ móc treo

Có đục lỗ - Có thể treo, móc
Chỉ từ 9.000đ /Thẻ

Đặt hàng Thiết kế