Hộp Giấy Thân Thiện

Sản phẩm phổ thông

printnow2h

Hộp H03

Dài: 10.5 x Rộng: 10 Cao: 28.5 cm
Chỉ từ 2.250 đ / Hộp

Đặt hàng Thiết kế

printnow2h

Hộp H04

Dài 20.5 x Rộng 20.5 Cao 7cm
Chỉ từ 3.750 đ/ Hộp

Đặt hàng Thiết kế

printnow2h

Hộp H05

Dài 20 x Rộng 15 Cao 5cm
Chỉ từ 2.250 đ/ Hộp

Đặt hàng Thiết kế

printnow2h

Hộp H08

Dài 26 x Rộng 17 Cao 3.5cm
Chỉ từ 3.250 đ/ Hộp

Đặt hàng Thiết kế