Thế Giới In Ấn
Tháng 4 - Tuyển nhân viên quay dựng Media
Tháng 3 - Tuyển dụng Video Editor
Tháng 1 - Tuyển dụng Nhân viên Xử lý File
Tháng 1 - Tuyển dụng Nhân viên Thiết Kế
Tháng 1 - Tuyển dụng Nhân viên Gia Công
Tháng 3 - Tuyển dụng Nhân viên Kinh Doanh
Tháng 1 - Tuyển dụng Nhân viên Giao Nhận

ĐỐI TÁC TIN CẬY CỦA CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

TẠO KẾ HOẠCH IN