Tháng 11 - Tuyển dụng Nhân viên Xử lý File
Tháng 11 - Tuyển dụng Nhân viên Thiết Kế
Tháng 11 - Tuyển dụng Nhân viên Gia Công
Tháng 11 - Tuyển dụng Nhân viên Kinh Doanh
Tháng 11 - Tuyển dụng Nhân viên Giao Nhận

ĐỐI TÁC TIN CẬY CỦA CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

TẠO KẾ HOẠCH IN