BẠN ĐANG CẦN IN ẤN CHO DỊP NÀO?

Tạo kế hoạch in của riêng bạn

Trải nghiệm tạo 1 kế hoạch in theo nhu cầu của bạn chưa bao giờ dễ dàng và tiện lợi đến thế

create

{{item.combo_name}}

{{item.combo_name}}
LẬP KẾ HOẠCH IN ẤN
{{$index + 1}} {{item.ct_dh_ten}} {{item.ct_dh_ten}} {{item.ct_dh_ten}} {{item.ct_dh_ten}}
Đơn giá
{{item.ct_dh_dg | number: 0}} đ x {{item.ct_dh_soluong}} {{item.measureName}}
Báo giá sau
Thành tiền
{{item.ct_dh_tt | number: 0}} đ
Báo giá sau
{{$index + 1 + combo.combo_relation_detail.length}} {{item.ct_dh_ten}} {{item.ct_dh_ten}} {{item.ct_dh_ten}} {{item.ct_dh_ten}}
Đơn giá
{{item.ct_dh_dg | number: 0}} đ x {{item.ct_dh_soluong}} {{item.measureName}}
Báo giá sau
Thành tiền
{{item.ct_dh_tt | number: 0}} đ
Báo giá sau
{{$index + 1 + combo.combo_relation_detail.length}} {{item.ct_dh_ten}} {{item.ct_dh_ten}} {{item.ct_dh_ten}} {{item.ct_dh_ten}}
Đơn giá
{{item.ct_dh_dg | number: 0}} đ x {{item.ct_dh_soluong}} {{item.measureName}}
Báo giá sau
Thành tiền
{{item.ct_dh_tt | number: 0}} đ
Báo giá sau
Chi phí dự tính: {{combo.plan_tongtien | number: 0}} đ
Tiết kiệm: {{combo.plan_combo_sale | number: 0}} đ
Còn lại: {{combo.plan_conlai | number: 0}} đ
TẢI BẢNG KẾ HOẠCH