Bìa đựng hồ sơ - Folders

Sản phẩm phổ thông

Bìa đựng hồ sơ 1 tay gấp

Giá tốt - Theo khuôn chuẩn
Chỉ từ 4.120đ/ cái

Đặt hàng Thiết kế

Bìa đựng hồ sơ 2 tay gấp

Đặc biệt - Đựng được nhiều giấy tờ
Chỉ từ 4.275đ/ Cái

Đặt hàng Thiết kế

Bìa đựng hồ sơ cao cấp

Cao cấp - Ép kim sang trọng
Chỉ từ 5.850đ/ Cái

Đặt hàng Thiết kế

Tạo kế hoạch in ấn cho riêng bạn