Bạn cần biết
Kích thước trải và Kích thước thành phẩm trong in ấn

Kích thước trải và Kích thước thành phẩm trong in ấn

Kích thước trải và Kích thước thành phẩm trong in ấn -THẾ GIỚI IN ẤN